Nephrology secrets-4th edition

 

𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 (𝟐𝟎𝟐𝟐)

CHƯƠNG 26: BỆNH CẦU THẬN TỔN THƯƠNG TỐI THIỂU (MCD)
CHƯƠNG 27: XƠ HÓA CẦU THẬN KHU TRÚ TỪNG VÙNG (FSGS)
Link đọc thử: https://online.fliphtml5.com/cdpwp/tmaq/

Bệnh lý cầu thận nguyên phát luôn là thách thức lớn cho các chuyên gia trong chẩn đoán cũng như điều trị. Chẩn đoán chủ yếu phải cần tới giải phẫu bệnh để phân biệt các sang thương vi thể trên cầu thận. Chắc hẳn thời sinh viên, ai cũng ám ảnh khi đi lâm sàng tại trại thận và nghe tới các thuật ngữ như bệnh cầu thận tổn thương tối thiểu (MCD), xơ hóa cầu thận khu trú từng vùng (FSGS), bệnh thận màng (MN), bệnh thận IgA, viêm cầu thận tăng sinh màng (MPGN) đúng không! Hãy cùng giải ngố cùng Harmony Medical Publishing Ltd – HMP với 𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 (𝟐𝟎𝟐𝟐) nhé!

𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 (𝟐𝟎𝟐𝟐) là sản phẩm trí tuệ của hàng trăm giáo sư thận học và đã được các giáo sư, bác sĩ người Việt Nam chuyển ngữ sang tiếng Việt. 𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 (𝟐𝟎𝟐𝟐) sẽ là tài liệu chuyên khảo khả tín dành cho quý đồng nghiệp Việt Nam bao gồm các sinh viên, bác sĩ chuyên ngành thận học và các nhân viên y tế có quan tâm tới chuyên ngành quan trọng này.
———————
Quý độc giả muốn mua sách, vui lòng đặt sách theo link bên dưới.
Link đặt sách:

https://forms.gle/sgyxCXMWgjXGJmJS8

HMP xin tiếp nhận mọi phản hồi từ quý độc giả.

#hmp, #harmony #medical #publishing, #nephrology #nephrologist
—————
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 𝐘 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐀𝐑𝐌𝐎𝐍𝐘 (𝐇𝐌𝐏 𝐂𝐨., 𝐋𝐭𝐝)
Mã số doanh nghiệp: 0317176179
Điện thoại/Zalo: 096.172.17.14
Email: 𝙘𝙨𝙠𝙝.𝙝𝙢𝙥𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮@gmail.com
Fanpage: Harmony Medical Publishing Ltd – HMP
Sản phẩm:
– 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐥𝐚̂𝐦 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̉𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐁𝐚𝐭𝐞𝐬 (tái bản 2021): 4000 bản
– 𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 (2022): 1000 bản