Bates’ guide to physical examination and history taking- first Vietnamese edition 2020

Lời nói đầu – Lời Tri Ân

 

Chương 0- Lời nói đầu

 

 

Lời nói đầu – Lời Tri Ân

 

Lời nói đầu

“Bates’s physical examination and history taking” là cuốn sách nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Kể từ phiên bản đầu tiên năm 1974 , tác phẩm này đă được tái bản mười hai lần với phiên bản Mỹ cuối cùng vào năm 2017. Sở hữu bản quyền là nhà xuất bản Lippincott, Williams , và Wilkins (1974, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 và 2007) và từ năm 2009 là Wolters Klugers (2009, 2013, 2017). Các bản dịch đă được thực hiện nhiều lần qua nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp (phiên bản Mỹ 10 và 11 ) vào năm 2010 , 2014 và có tiếng Tây Ban Nha vào năm 2013 (phiên bản Mỹ 11) .

Theo thiển kiến, chúng ta không có một quyển sách tương tự, đầy đủ và có hệ thống viết bằng tiếng Việt bới tác giả Việt. Có thể tồn tại một số bản dịch của những sách cùng nội dung , nhưng hoặc không hoàn hảo, hoặc thiếu hiệu đính, lai không tuân thủ các quy định về bản quyền nên những bản dịch đó không thể sử dụng rộng rãi và chính thức.

Là những bác sĩ lâm sàng hoặc có trách nhiệm đào tạo sinh viên trong thực hành lâm sàng, tất cả chúng ta đều ý thức và công nhận tầm quan trọng hàng đầu của nghệ thuật hỏi và khám bệnh trong mọi tương tác với bệnh nhân.

Những kỹ năng liên hệ, do đó, nên đạt được càng sớm càng tốt trong quá trình đào tạo bác sỹ, và nên được tinh luyện thường xuyên.

Bates, một cuốn sách tiêu chuẩn, theo chúng tôi là một chọn lựa tốt để cung cấp cho sinh viên của chúng ta những kỹ năng này. Với xu hướng sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong các trường Y ở Việt Nam, một số đồng nghiệp trong Y giới có thể cho rằng sinh viên y khoa nên học trực tiếp nội dung bằng tiếng Anh mà không cần phải dịch. Một lập luận khác có thể được nêu ra là phiên bản dịch có thể nhanh chóng mất giá trị đó kiến thức y học thay đổi không ngừng . Tuy nhiên , với tư cách là bác sĩ và nhà nghiên cứu , chúng tôi cho rằng kiến thức nền tảng, cơ bản trong “Bates” là khá vững chắc và đã kinh quá thử thách của thời gian. Sách Bates đã được tái bản nhiều lần, nhưng dường như hầu hết các thay đổi trong những phiên bản mới, liên quan nhiều hơn đến bố cục, sự tái cấu trúc, sắp xếp lại các chương để tăng hiệu quả chuyển tải, truyền đạt. Nội dung không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một bản dịch hoàn chỉnh có thể bảo tồn giá trị trong nhiều năm, có lẽ hơn 15-20 năm.

Chúng tôi cũng mạo muội nghĩ rằng, trong mười năm tới, trình độ tiếng Anh của sinh viên y khoa tại Việt Nam sẽ không có tiến bộ đột biến.  Trước đó, trình độ của các giảng viên phải được cái thiện đáng kể.

Bản dịch “Bates” cũng đáp ứng một như cầu: độc giả hoàn toàn có thế chắc chắn rằng nội dung được giảng dạy phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế . Thành thạo “Bates” có thể giúp tăng cường sự tự tin cho các bác sĩ Việt Nam trong các hoạt động điều trị hàng ngày cho bệnh nhân nói tiếng Anh và trên các diễn đàn khoa học quốc tế.

Hiệp hội Bác sĩ Thụy Sĩ -Việt Nam (HELVIETMED) có nhiều thành viên thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt Y-khoa, ngoài năng lực chuyên môn trong nhiều lĩnh vực y tế. Họ sẵn sàng tài trợ và tham gia trực tiếp trong dự án dịch thuật này.  Tuy nhiên, sự tham gia của các bác sĩ Việt giỏi tiếng Anh từ nhiều chuyên khoa khác nhau từ Việt Nam và hải ngoại góp phần nâng cao tinh thần cộng động của dự án và của Helvietmed.

Sự hợp tác mật thiết với Khoa Y – Đại học Quốc Gia Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh cho phép chúng tôi chọn được nhiều dịch giả phụ trách cho nhiều chương của cuốn sách. Các dịch giả khác đến từ Mỹ, Canada, Úc, Nhật và từ các đại học khác ở Sài gòn.  Chúng tôi theo nguyên tắc: một dịch giả và một chuyên gia hiệu đính cho mỗi chương, với một vài ngoại lệ.  Để cổ vũ tài năng trẻ, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các sinh viên tài năng tham dự.

Sự tham gia đông đảo của các thành viên của Cộng đồng Y khoa Việt Nam là một đặc điểm, một trong những điểm sáng của dự án này. Chúng tôi đã chứng minh rằng kiến thức và tinh thần cống hiến có thể huy động được từ cộng đồng. Một mạng lưới tri thức vững trãi đã được xây dựng trong quá trình hợp tác: tiền để cho các dự án có ý nghĩa khác trong tương lai.

 

Lời Tri Ân

Thay mặt Hiệp hội Bác sĩ Thụy Sĩ-Việt Nam, tôi xin cảm ơn sự tận tâm của các dịch giả. Tôi cũng xin nhấn mạnh vai trò quan trọng của ban điều phối bao gồm Tiến sĩ Nguyễn Ấn Bình , Bác sĩ Nguyễn Minh Dũng , Bác sĩ Lê Khắc Tiến . Thêm vào sự đóng góp đáng kể của Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, anh Nguyễn Đình Thương (Sinh viên Y-KHoa) , và anh Đỗ Thanh Bình (thiết kế sách)  – bản điều phối đã đảm bảo được tiến độ của dự án, chất lượng kỹ thuật và sự thẩm mỹ của cuốn sách.

Helvietmed xin trí ân những đồng nghiệp từ Hiệp hội Société Médicale de Beaulieu, Geneva.Ngoài việc cấp học bổng cho nhiều sinh viên y khoa nghèo tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Société Médicale để Beaulieu đã đóng góp tài chính vào việc in ấn của cuốn sách.

 

Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, chúng tôi xin cảm ơn những độc giả: điều dưỡng, kỹ thuật viên,  sinh viên Y khoa, bác sĩ, giảng viên… Hy vọng,  cộng đồng Y khoa Việt Nam sẽ chào đón cuốn sách như một nguồn kiến thức ý nghĩa và thú vị.

 

Thụy Sĩ, Đầu thu 2020

 Bác Sĩ Nguyễn Quan-Vinh

  HELVIETMED

 

 

Preface:

“Bates’s physical examination and history taking” is a well-known and widely used book in the USA and many parts of the world. Since its first edition in 1974, this work has been edited twelve times with the last version dating in 2017. The copyright holder was Lippincott, Williams, and Wilkins ( 1974, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 and 2007. Since 2009, the right holder is Wolters Klugers ( 2009, 2013, 2017). Translations have repeatedly been undertaken into several languages, of which French ( 10th and 11th American edition) in 2010, 2014 and,  Spanish in 2013 ( 11th American edition).

In our knowledge, a systematic and complete guide is not available in Vietnamese. Some partial translation of books with similar content may exist, but not in conformity with the copyright regulations so that widespread and official use is not possible.

As practicing physicians and medical teachers, we all acknowledge the foremost importance of careful history taking and thorough physical examination as the basis of any interaction with the patients.

Mastering these abilities should, therefore, be acquired as early as possible and refined as often as one can. Bates, as a standard book, proves itself as an excellent candidate to provide our students with these skills. From a Vietnamese point of view and with the tendency to introducing more English in Vietnamese Medical schools, some may argue that medical students should learn the content directly in English so that a translation may not be necessary. Another argument that may be raised against translating medical books is that the translated version may rapidly lose its value due to quickly changing medical knowledge. As physicians and researchers, we are, however of the opinion that the fundamental, basic knowledge contained in “Bates” is quite solid and had withstood the test of time. Adaptations have been regularly adopted, but it seems that most of the changes concerned the layout, the restructuration, the rearrangement of the chapters for didactical reasons.  The content was hardly affected. So once correctly performed, the translated version may remain valid for several years, maybe more than 15-20 years. Another argument is, at least for the next ten years to come, the English level of the medical students in Vietnam is not expected to improve abruptly. Their teachers should first be trained.

The translation of “Bates” is also a response to a need, the one to know that the medical content taught in Vietnam has the same international standard. Mastering “Bates” may help increase self-confidence for Vietnamese Physicians in their daily activities while treating English speaking patients and when they are moving on an international dance floor.

The Swiss-Vietnamese Medical Association (HELVIETMED) is composed of physicians versed both in English and Vietnamese, besides their competences/ expertise in several medical fields. They were willing to launch and to fund the translation project. Their availability in time was limited. This disadvantage, however, could be overcome by including other experienced Vietnamese physicians with solid English knowledge from different medical faculties and hospitals in Vietnam, from the USA, Canada, Australia, and Japan. Close collaboration with the School of Medicine of the Vietnam National University at Ho Chi Minh City allowed us to recruit a first competent staff to cover most of the chapters of the book. The additional staff could be enrolled from other faculties in Saigon for practical reasons. We preferred one junior first- translator and one senior-reviewer for each chapter. To promote young talent,  we also involved outstanding advanced students from medical faculties.

 

The participation of numerous members of the Vietnamese Medical Community is an outstanding aspect of this project. We have been able to demonstrate that knowledge and commitment can be mobilized; a robust network can be built up in preparation for other meaningful projects in the future.

Acknowledgments

On behalf of the Swiss-Vietnamese Medical Association, I would like to thank all the translators for their commitment. I also would like to emphasize the critical role of the coordination committee composed of Dr. Nguyen An Binh, Dr. Nguyen Minh Dung, Dr. Le Khac Tien. With significant contributions from Dr. Nguyen Huu Thanh, M. Nguyen Dinh Thuong ( SV Y-KHoa), and Mr. Do Thanh Binh ( professional designer)-they have assured the coherence of the project, the technical quality of the book.

Helvietmed is thankful to our colleagues from the Société Médicale de Beaulieu, Geneva, who, besides granting scholarships to many medical students in Vietnam for years, has financially contributed to the printing of the book.

Lastly, but most importantly, we would like to thank you, dear readers, and users for your welcoming the book as a source of meaningful and delightful knowledge.

 

For Helvietmed

Dr. Quan-Vinh Nguyen, president