Students list 2019-2020

Scholarship students 2019-2020 (n=57)

 

Université de Médecine et Pharmacie de Saigon (UMP-Saigon, n=12)

 • Madame Nguyễn Trần Quỳnh Thư, 1996, 6ème année, (quynhthunguyen1608@gmail.com) (Adelman)
 • M. Đỗ Thu An, 6ème année, (dothuan111996@gmail.com)
 • Madame Nguyễn Thị Ngân Hà, 6ème année, (nganhanguyen95@gmail.com)
 • Madame Phạm Anh Đào, 6ème année, (phamanhdaoyds14@gmail.com)
 • M. Lê Thanh Truyền, 1997, 5ème année, (truyen202@gmail.com) (Adelman)
 • Madame Nguyễn Thị Phương, 1998, 4ème année, (phuongchauhoa229@gmail.com) (Adelman)
 • M. Dương Vũ Thắng, 1997, 4ème année, (duongvuthang1404@gmail.com) (*)
 • M. Đặng Đăng Khôi, 4ème année (dangkhoi1998@gmail.com)
 • Madame Nguyễn Thị Xuân Diệu, 4ème année, (xuandieuyds@gmail.com)
 • Madame Nguyễn Thị Xuân Phương, 4ème année, (xuanphuongqn98@gmail.com)
 • Monsieur Trương Hữu Duyên, 4ème année, (truonghuuduyen090498@gmail.com)
 • Monsieur Trương Văn Quốc, 2ème année, (doimatthan2000@gmail.com)

 

 

Université de Médecine PHAM NGOC THACH de Saigon (n=1)

 • M. Vương Gia Bảo, 1996, 6ème année, (giabaovuong10@gmail.com) (Adelman)

 

 

Université Nationale du Vietnam- Ecole de Médecine et Pharmacie à Saigon (n=21)

 • M. Phạm Vũ Việt Anh, 1996, 6ème année, (vietanhhiphop1996@gmail.com) (Adelman)
 • M. Nguyễn Hữu Thành, 1996, 6ème année, (thanhisrua@gmail.com), (Adelman) (*)
 • M. Đoàn Thanh Huy, 6ème année, (thanhhuyph96@gmail.com)
 • M. Nguyễn Đình Thương, 1996, 5ème année, (ndthuong.stu14@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 • Madame Lê Thị Tường Vi, 1995, 5ème année, (drlevi41@gmail.com) (Adelman) (*)
 • M. Hoàng Xuân Song, 1997, 5ème année, (hxsong.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 • Madame Đỗ Thái Hoàng Vân, 1997, 5ème année, (vanthaihoangpy@gmail.com) (Adelman)
 • Madame. Nguyễn Hoàng Lan, 5ème année, (nghoanglan96@gmail.com) (Adelman)
 • M.Lâm Hoài Thanh, 5ème année, (lamhoaithanh12a1@gmail.com) (Adelman)
 • M. Phạm Hữu Nghiêm, 5ème année, (nghiem0602pq@gmail.com) (Adelman)
 • M. Bùi Quốc Cường, 5ème année, (bqcuong.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 • M. Mai Trọng Tiến, 5ème année, (mttien.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 • M. Trần Cương, 5ème année, (tcuong.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 • Madame Nguyễn Kim Hằng, 5ème année, (Kimhang27397@gmail.com) (Adelman)
 • Madame Nguyễn Thị Hương, 5ème année, (huong25nt@gmail.com) (Adelman)
 • Madame Nguyễn Thị Tiểu Ngọc, 4ème année, (tngoc1998@gmail.com) (Adelman)
 • Madame Đàng Thị Mỹ Dáng, 4ème année, (mydang0302@gmail.com) (Adelman)
 • M. Lê Viết Mỹ, 4ème année, (Lvmy.y2016@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 • Madame Nguyễn Thị Tường Vi, 4ème année, (tuongvi241197@gmail.com) (Adelman)
 • M. Trần Sơn Trúc, 3ème année, (tstruc.y2017@medvnu.edu.vn)
 • M. Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn, 3ème année, (tuannguyenhuynhthanh@gmail.com)

 

Université de Médecine et Pharmacie de Can Tho (UMP-CT) (n=8)

 • Madame Bùi Thị Kiều Tiên, 1996, 6ème année, (buithikieutien060796@gmail.com) (Beaulieu)
 • M. Võ Phước Toàn, 6ème (phuoctoan365@gmail.com) (Beaulieu)
 • Madame Lê Thị Tuyết Ngân, 6ème (lttnganctump@gmail.com) (Beaulieu)
 • Madame Phạm Thị Kim Ngân, 1996, 6ème année (ptkimngan96@gmail.com) (Beaulieu)
 • M. Mai Quốc Long, 5ème année, (maiquoclong991997@gmail.com) (Beaulieu)
 • M. Nguyễn Út Em, 1995, 5ème année, (utemng@gmail.com) (Beaulieu)
 • M. Kim Thanh Lâm, 1996, 4ème année, (Kimthanhlam360@gmail.com) (Beaulieu)
 • Monsieur Võ Thanh Khải, 2000, 2ème année, (vothanhkhai.030200@gmail.com) (Beaulieu)

 

Université Nationale du Vietnam- École de Médecine et Pharmacie à Hanoï (n=15)

 • Madame Hoang Thi Linh, 1996, 6ème année, (H.Linh126@gmail.com)
 • Madame Hoang Thi Nhu Trang, 1996, 6ème année, (nhutrang7896@gmail.com)
 • Madame Pham Thi Hien, 1996, 6ème année, (hienhom09@gmail.com)
 • M. Nguyen Hong Vuong, 1995, 6ème année (malatuso@gmail.com)
 • Madame Nguyen Thi Huong, 1995, 6ème année
 • Madame Hoàng Thu Huyền, 1997, 5 ème année (hhuyen.hd@gmail.com)
 • Madame Hà Thị Khánh Huyền, 1997, 5ème année (khanhhuyen28011997@gmail.com)
 • Madame Nguyễn Minh Nguyệt, 1997, 5 ème année (minhnguyetqtqptb@gmail.com)
 • Madame Vũ Thị Ánh, 1997, 5ème année (anhvukhoayduoc@gmail.com)
 • Madame Nguyễn Thị Phượng, 1997, 5ème année (phuong.ydakhoa@gmail.com)
 • M. Vũ Thái Phương Nam, 1998, 4ème année, (Phuongnamlovefamily@gmail.com)
 • M. Ngô Ngọc Bách, 1998, 4ème année, (ngongocbach1998@gmail.com)
 • M. Ngô Đức Tùng, 1998, 4ème année (tung2321998@gmail.com)
 • Madame Dương Thị Thúy Nga, 1998, 4ème année (Thuyngablue@gmail.com)
 • M. Trịnh Hữu Chín, 1998, 4ème année (Trinhhuu9@gmail.com)

 

Observations:

 • in bold = new scholarship students 2019-2020 (22 students)
 • (*) = students who have dropped out of the scholarship program in 2019