Graduated students- total number 2022

Étudiants boursiers qui ont terminé leurs études fin 2022 (n=119)

 

Diplômes 2012

 1. Danh Chường, 1987, UMP Can Tho (danhchuong12@gmail.com)

Diplômes 2014

 1. Nguyễn Ngọc Tú, 1990, UMP Saigon (trumnhieukhe20@yahoo.com)
 2. Nguyễn Duy Hải, 1989, UMP Saigon (nguyenduyhai_yds_301@yahoo.com)
 3. Hoàng Văn Triều, 1990, UMP Saigon (hoangtrieu90@gmail.com)
 4. Madame Phạm Nguyễn Hoa Hạ, 1990, UMP Saigon (hoaha_sm@yahoo.com)
 5. Duong Vinh Phat, 1990, Université de Médecine Pham Ngoc Thach, Saigon (dr_701@yahoo.com)
 6. Trịnh Thành Tính, 1989, UMP Can Tho (drtinh1111@gmail.com)
 7. Nguyễn Thanh Bình, 1990, UMP Can Tho (ngthbinh4790@gmail.com)
 8. Võ Quang Huy, 1990, UMP Can Tho(voquanghuy04812@gmail.com)

 

Diplômes 2015

 1. Hoàng Phạm Nhật Quang, 1991, UMP Saigon (dr.nhatquang@gmail.com)
 2. Nguyễn Thành Công, 1991, UMP Saigon, (Lucong1011@gmail.com)
 3. Do Anh Tuan, 1991, UM Pham Ngoc Thach, Saigon, (doanhtuan2210@gmail.com)
 4. Madame Huỳnh Thị Thảo Minh, 1990, UMP Can Tho (httminh14@gmail.com)
 5. Mme Phan Thanh Hồng, 1991, UMP Can Tho (drhong13mail.com)
 6. Tran Bui Minh Thanh, 1991, UMP Cantho, (tranbuiminhthanh_tt@yahoo.com.vn)

 

Diplômes 2016

 1. Madame Lai Khanh Van, 1992, (hamoke_252@yahoo.com)
 2. Nguyen Chi Hieu, 1992, (nguyenchihieu_102@yahoo.com)
 3. Danh Chung, 1989, (danhchung.lanhquyet@gmail.com)
 4. Duong Van Ninh, 1992, (duongvanninh0076@gmail.com)
 5. Lê Trọng Tấn, 1992, (lttan3092@gmail.com)

 

Diplômes 2017

 1. Nguyen Huu Tuong, 1993, (thiensu_tokyo_boy@yahoo.com)
 2. Le Van Hang, 1993, (Hanglevan267@yahoo.com)
 3. Madame Tran Thi My Nuong, 1993, (mynuongbb@yahoo.com.vn)
 4. Nguyen Huu An, 1993, (huuanqn2010@yahoo.com)
 5. Madame Huynh Thi Ngoc Van, (greenfield191@gmail.com)
 6. Madame Vo Thi Hong Tien, (hongtienyds@gmail.com)
 7. Madame Vo Thi Hue, 1993, (412@gmail.com)
 8. Trương Quang Hiêu, 1993,(QuangHieu.lk08@gmail.com)
 9. Nguyen Phi Tung, 1993, (tungydakhoa@gmail.com)
 10. Madame Nguyen Thi My Linh, (kc@gmail.com)
 11. Le Hoa, (lehoa3103@gmail.com)
 12. Ho Le Ba Dat, (holebadat@gmail.com)
 13. Madame Ha Thi Bich Tram, (hathibichtram0911@yahoo.com.vn
 14. Nguyen Viet- Hoa, (nguyenviethoa67@gmail.com)
 15. Madame Ho Thi Hoa, 1993, (hoahothi123vn@gmail.com)
 16. Nguyen Minh Dung, 1993, (minhdung060993@gmail.com)
 17. Lê Khac Tien, 1993, (bu.tsunami@gmail.com)
 18. Madame Nguyen Kieu Loan, (yhdp37@student.ctump.edu.vn)
 19. Nguyen Thai Thong, 1993, (thongnguynthong@yahoo.com.vn)
 20. Madame Nguyen Thi Xuan-Quyen, 1993, (u.i@gmail.com)

 

Diplômes 2018

 1. Madame Lê Thị Hòe, 1994, (Heart_love24294@yahoo.com
 2. Madame Mai Thị Huệ, 1994, (noxuh@yahoo.com)
 3. Nguyen Viet Dung, 1990,(dungnv.smp@gmail.com)
 4. Madame Nguyễn Huyền Trang, 1994, (hus174@yahoo.com.vn)
 5. Madame Nguyễn Thị Kim Dung, 1994, (Girl_strawberry_love@yahoo.com.vn)
 6. Tran Huu Chi, (chihuutran94@gmail.com)
 7. Dương Hải, 1994, (duonghai.khoay2012@gmail.com) (Adelman)
 8. Nguyễn Hoàng Thông, 1994, (hoangthong2409@gmail.com) (Adelman)
 9. Trần Thanh Minh, 1994, (tranthanhminhpio@gmail.com) (Adelman)
 10. Vo Minh Loc, 1994, (Bsvominhloc@gmail.com) (Beaulieu)

 

Diplômes 2019

 1. Dam Van Quy, 1994, (damvanquy1412@gmail.com)
 2. Nguyen Phuc-Son, 1995, (aoma1618@gmail.com)
 3. Madame Nguyen Thi Men, 1995, (thumen43@gmail.com)
 4. Madame Pham Thi Oanh, 1995, (violetqueen1810@gmail.com)
 5. Madame Tran Thi Thanh, 1995, (Tranthanh301095@gmail.com)
 6. Tran Gia Bao, (giabaoyc@gmail.com) (Beaulieu)
 7. Phan Minh Vuong, (phanminhvuong.27@gmail.com)
 8. Thái Minh Đường, 1995, (thaiminhduongg@gmail.com) (Beaulieu)
 9. Bui Tuan An, (buituanankhoay2013@gmail.com)
 10. Madame Tran thuy Huong Quynh, (8u@gmail.com)
 11. Phạm Vĩnh Phú, 1995, ( phamvinhphu1995@gmail.com), (Adelman)
 12. Phạm Văn Điệp, 1995, (phamdiepydk@gmail.com( (Adelman)
 13. Lưu Quang Quân, (luuquangquan@gmail.com)
 14. Madame Trần Thị Nhi, (1994@gmail.com
 15. Nguyen Tran Thanh Phuong, (nguyenphuong29060601@gmail.com)
 16. Dang Cong Duy, (duy.dangcong95@gmail.com) (Adelman)
 17. Nguyễn Lê Chí Nhân, 1995, (nhannguyen1102@gmail.com)
 18. Madame Nguyễn Thị Huyền Trân, 1995, (huyentran090995@gmail.com) (Adelman)
 19. Madame Nguyen Pham Bao Ngoc, 1994, (baongoc194ever@gmail.com)
 20. Madame Huynh Thi Trang, (lk10@gmail.com )
 21. Hồ Lê Minh Châu, 1995, (holeminhchau@gmail.com) (Adelman)

 

Diplômes 2020

 1. Madame Nguyễn Trần Quỳnh Thư, 1996, (quynhthunguyen1608@gmail.com) (Adelman)
 2. Đỗ Thu An, (dothuan111996@gmail.com)
 3. Madame Nguyễn Thị Ngân Hà, (nganhanguyen95@gmail.com)
 4. Madame Phạm Anh Đào, (phamanhdaoyds14@gmail.com)
 5. Vương Gia Bảo, 1996, (giabaovuong10@gmail.com) (Adelman)
 6. Phạm Vũ Việt Anh, 1996, (vietanhhiphop1996@gmail.com) (Adelman)
 7. Nguyễn Hữu Thành, 1996, (thanhisrua@gmail.com), (Adelman)
 8. Đoàn Thanh Huy, (thanhhuyph96@gmail.com)
 9. Madame Bùi Thị Kiều Tiên, 1996, (buithikieutien060796@gmail.com) (Beaulieu)
 10. Võ Phước Toàn, (phuoctoan365@gmail.com) (Beaulieu)
 11. Madame Lê Thị Tuyết Ngân, (lttnganctump@gmail.com) (Beaulieu)
 12. Madame Phạm Thị Kim Ngân, 1996, (ptkimngan96@gmail.com) (Beaulieu)
 13. Madame Hoang Thi Linh, 1996, (Linh126@gmail.com)
 14. Madame Hoang Thi Nhu Trang, 1996, (nhutrang7896@gmail.com)
 15. Madame Pham Thi Hien, 1996, (hienhom09@gmail.com)
 16. Nguyen Hong Vuong, 1995,(malatuso@gmail.com)
 17. Madame Nguyen Thi Huong, 1995.

 

Diplômes 2021

 1. Lê Thanh Truyền, 1997, (truyen202@gmail.com) (Adelman)
 2. Hoàng Xuân Song, 1997, (hxsong.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 3. Madame Đỗ Thái Hoàng Vân, 1997, (vanthaihoangpy@gmail.com) (Adelman)
 4. Nguyễn Hoàng Lan, (nghoanglan96@gmail.com) (Adelman)
 5. Lâm Hoài Thanh, (lamhoaithanh12a1@gmail.com) (Adelman)
 6. Phạm Hữu Nghiêm, (nghiem0602pq@gmail.com) (Adelman)
 7. Bùi Quốc Cường, (bqcuong.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 8. Mai Trọng Tiến, (mttien.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 9. Trần Cương, (tcuong.stu15@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 10. Madame Nguyễn Kim Hằng, (Kimhang27397@gmail.com) (Adelman)
 11. Madame Nguyễn Thị Hương, (huong25nt@gmail.com) (Adelman)
 12. Mai Quốc Long, (maiquoclong991997@gmail.com)
 13. Nguyễn Út Em, 1995, (utemng@gmail.com
 14. Madame Hoàng Thu Huyền, 1997,(hd@gmail.com)
 15. Madame Nguyễn Minh Nguyệt, 1997, (minhnguyetqtqptb@gmail.com)
 16. Madame Vũ Thị Ánh, 1997, (anhvukhoayduoc@gmail.com)
 17. Madame Le thi Anh Kim, (Kimlethianh@gmail.com)

 

Diplôme 2022

 1. Madame Nguyễn Thị Phương, 1998, (phuongchauhoa229@gmail.com) (Adelman)
 2. Đặng Đăng Khôi, (dangkhoi1998@gmail.com) (Adelman)
 3. Madame Nguyễn Thị Xuân Diệu, (xuandieuyds@gmail.com)
 4. Monsieur Trương Hữu Duyên, (truonghuuduyen090498@gmail.com)
 5. Nguyễn Đình Thương, 1996,(ndthuong.stu14@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 6. Madame Nguyễn Thị Tiểu Ngọc, (tngoc1998@gmail.com) (Adelman)
 7. Madame Đàng Thị Mỹ Dáng, (mydang0302@gmail.com) (Adelman)
 8. Lê Viết Mỹ, (Lvmy.y2016@medvnu.edu.vn) (Adelman)
 9. Madame Nguyễn Thị Tường Vi, (tuongvi241197@gmail.com) (Adelman)
 10. Kim Thanh Lâm, 1996, (Kimthanhlam360@gmail.com)
 11. Vũ Thái Phương Nam, 1998, (Phuongnamlovefamily@gmail.com)
 12. Ngô Ngọc Bách, 1998,(ngongocbach1998@gmail.com)
 13. Ngô Đức Tùng, 1998, (tung2321998@gmail.com)
 14. Trịnh Hữu Chín, 1998, (Trinhhuu9@gmail.com)